Szczegółowy profil działalności

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych w następującym zakresie:

Prawo administracyjne

Drukuj

Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi  oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnymi przed sądami administracyjnymi w sprawach odwołań i skarg na decyzje czy postanowienia administracyjne, sprawy z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych
w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców, doradztwa prawnego, zakładania spółek- tworzenie aktów założycielskich spółki, statutów, aktów rejestrujących przedsiębiorców, regulaminów, przekształceń spółek, projekty uchwał wspólników, organów zarządzających i rad nadzorczych oraz opinii prawnych.