Szczegółowy profil działalności

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych w następującym zakresie:

Prawo pracy

Drukuj

Sprawy dotyczące stosunku pracy w tym o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, o przywrócenie do pracy, mobbing, sprawy o zaległe wynagrodzenie, sprawy z zakresu prawa zbiorowego,
odwołania od decyzji wydanych przez ZUS w sprawach emerytalnych i rentownych, spraw z zakresu zasiłków rehabilitacyjnych, rent z tytułu niezdolności do pracy.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych
w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców, doradztwa prawnego, zakładania spółek- tworzenie aktów założycielskich spółki, statutów, aktów rejestrujących przedsiębiorców, regulaminów, przekształceń spółek, projekty uchwał wspólników, organów zarządzających i rad nadzorczych oraz opinii prawnych.