Szczegółowy profil działalności

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych w następującym zakresie:

Prawo spadkowe

Drukuj


Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o przyjęcie i odrzucienie spadku, o dział spadku, sprawy dotyczące testamentów, zachowku, wydziedziczenia.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych
w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców, doradztwa prawnego, zakładania spółek- tworzenie aktów założycielskich spółki, statutów, aktów rejestrujących przedsiębiorców, regulaminów, przekształceń spółek, projekty uchwał wspólników, organów zarządzających i rad nadzorczych oraz opinii prawnych.