Szczegółowy profil działalności

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych w następującym zakresie:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Drukuj

Sprawy o separację i rozwód, o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności majątkowej, o alimenty na rzecz dzieci i rozwiedzionego małżonka, o ustalenie kontaktów z dzieckiem i ich wykonanie.
We wszystkich sprawach Kancelaria reprezentuje Klientana etapie postępowania przedsądowego, w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych
w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców, doradztwa prawnego, zakładania spółek- tworzenie aktów założycielskich spółki, statutów, aktów rejestrujących przedsiębiorców, regulaminów, przekształceń spółek, projekty uchwał wspólników, organów zarządzających i rad nadzorczych oraz opinii prawnych.