Szczegółowy profil działalności

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych w następującym zakresie:

Prawo cywilne

Drukuj

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy z zakresu prawa rzeczowego - zniesienie współwłasności, stwierdzenie zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności, sprawy z zakresu prawa gospodarczego - windykacja należności, postępowanie przedsądowe, w tym negocjacje z dłużnikiem, sprawy o zapłatę zaległych należności wynikających z faktur, umów, dochodzenie wierzytelności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, sprawy dotyczące wpisów w Księgach Wieczystych oraz sprawa z zakresu prawa lokalowego i mieszkalnego.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych
w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców, doradztwa prawnego, zakładania spółek- tworzenie aktów założycielskich spółki, statutów, aktów rejestrujących przedsiębiorców, regulaminów, przekształceń spółek, projekty uchwał wspólników, organów zarządzających i rad nadzorczych oraz opinii prawnych.